Drukuj artykuł
housesepator Krajowe Systemy Jakościsepator Pomoc w urzędach marszałkowskichbread_active_right

Pomoc w urzędach marszałkowskich

W każdym urzędzie marszałkowskim istnieje komórka ds. rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych. Do tej komórki składa się wnioski o wpis produktu z danego województwa na Listę Produktów tradycyjnych. Można też zwrócić się o informacje z dziedziny produktów tradycyjnych i regionalnych. Poniżej lista kontaktów w poszczególnych urzędach marszałkowskich.

 

 

województwo dane adresowe
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. (71) 776 93 50
e-mail: b.darowska@kujawsko-pomorskie.pl, e.sobolewska@kujawsko-pomorskie.pl

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko

-Pomorskiego

Wydział Rolnictwa i Geodezji

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

tel. 784 994 965, (56) 646 20 15 wew. 3195

e-mail:b.darowska@kujawsko-pomorskie.pl,

e.sobolewska@kujawsko-pomorskie.pl

3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rolnictwa i Środowiska
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
tel. (81) 44 16 538, fax: (81) 44 16 729
e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl,
wrwsi@lubelskie.pl
4. Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel. (68) 45 65 272, fax: (68) 45 65 414
e-mail: j.kwiatkowska@lubuskie.pl

5. Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. (42) 66 33 570/ fax (42) 663 35 74
e-mail: agnieszka.mikulska@lodzkie.pl

 

6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. (12) 630 32 46, fax: (12) 630 31 41
e-mail: mwyw@malopolska.mw.gov.pl
7. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (22) 59 79 660, fax: (22) 59 79 365
e-mail: k.zaniewski@mazovia.pl
8. Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 17, 45-057 Opole
tel. (77) 448 21 00, fax: (77) 448 21 01
e-mail: drw@umwo.opole.pl
9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Środowiska
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. (17) 747 63 38
e-mail: d.jamrozy@podkarpackie.pl

10. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Kard. S. Wyszyńskiego l, 15-888 Białystok
tel. (85) 74 97 502, fax: (85) 74 85 146
e-mail: rolnictwo@umwp-podlasie.pl
11. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. (58) 32 68 774, 32 68 324
e-mail: Edyta Klasa e.klasa@woj-pomorskie.pl,

dros@woj-pomorskie.pl,
a.raczynska@woj-pomorskie.pl

12. Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego
Wydział Gospodarki
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. (32) 78 35 523 lub (32) 78 35 518, 
fax: (32) 78 35 524
e-mail: akotwa@silesia-region.pl ,
gospodarka@silesia-region.pl
13. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. (41) 342 14 51, fax: (41) 344 36 10
e-mail: barbara.kubiec-govender@sejmik.kielce.pl
14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Jakości i Znaków Regionalnych
ul. Emilii Plater 1, pok. 138, 10-562 Olsztyn
tel. (89) 521 98 50, fax: (89) 521 98 59
e-mail: bjz@warmia.mazury.pl
15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. (61) 64 75 290, (61) 64 75 244
e-mail: maksencja.bestry@umww.pl,
donata.wawrzyniak@umww.pl, rolnictwo@umww.pl
16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel. (91) 44 67 166, (91) 44 67 164
e-mail: akolodziej@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl