Drukuj artykuł
housesepator Krajowe Systemy Jakościbread_active_right

Krajowe Systemy Jakości

Zapewnienie jakości produktów żywnościowych jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej, a uczestnictwo rolników i przetwórców w systemach jakości żywności wspierają mechanizmy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFROW). W Polsce rolę tę pełni Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 


W celu weryfikacji jakości i jej ochrony, tworzone są systemy wyróżniania jakości żywności. Takim systemem unijnym, jest system rejestracji i oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rolnictwa ekologicznego. Niezależnie od systemów unijnych, w poszczególnych krajach i w Polsce również, opracowane zostały systemy wewnętrzne, uwzględniające lokalną specyfikę i możliwości w zakresie wytwarzania żywności wysokiej jakości:

 

  • System Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku Województw RP „Jakość Tradycja", wyróżniający produkty żywnościowe wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. System stawia na jakość i  jej kontrolę, otwartość oraz przejrzystość i identyfikowalność produktu.
  • System Integrowanej Produkcji (IP), wytwarzania wysokiej jakości płodów rolnych, przy minimalizacji niepożądanych efektów stosowania środków chemicznych, z uwzględnieniem ochrony zdrowia konsumentów oraz ochrony środowiska.
  • Program „Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ)" informuje o produktach żywnościowych osiągających wyróżniające się cechy w zakresie jakości, określone w kryteriach będących załącznikiem do Programu PDŻ.

 


Rolę systemu jakościowego w zakresie wyróżniania żywności, jednak bez wymogów przeprowadzania kontroli, pełni także prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowa Lista Produktów Tradycyjnych a także organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów".
Oprócz systemów ogólnokrajowych powstają również różne regionalne inicjatywy wyróżniania jakości produktów tradycyjnych i regionalnych.

 

 

Zobacz także: