Drukuj artykuł
housesepator Krajowe Systemy Jakościsepator Jak wytwarzać zgodnie z przepisami ?sepator Rejestrowanie działalności gospodarczejbread_active_right

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności gospodarczej nie w każdym przypadku jest konieczne, a jego forma może być różna, dostosowana do potrzeb producenta:

 

  • Wytwarzanie i sprzedaż produktów nieprzetworzonych, pochodzących z własnego gospodarstwa, nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej.
  • W przypadku wyrobu i sprzedaży produktów przetworzonych pierwszym, niezbędnym krokiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Najprostszą formą jest indywidualna działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną, która jest właścicielem firmy, osobiście prowadzi działalność i reprezentuje firmę na zewnątrz. Osoba ta, zwana przedsiębiorcą, rejestruje swoją działalność w gminie, w której jest zameldowana, składając formularz zgłoszenia. Pełną informację na temat procedury rejestracji można uzyskać w urzędzie gminy lub w powiatowym zespole doradztwa rolniczego.