Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Edycja 2019sepator O projekciebread_active_right

O projekcie

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje operację pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich".

 

Jej celem jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

Grupa docelowa operacji:

 • członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie z 7 województw Polski (woj. mazowieckie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie i woj. opolskie);
 • uczniowie i nauczycieleze szkół ponadpodstawowych, kształcących w kierunkach gastronomicznych.

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 • 7 jednodniowych szkoleń dla członków KGW;
 • 14 warsztatów w szkołach ponadpodstawowych w 7 województwach prowadzonych przez członków KGW;
 • wydanie poradnika dla członków KGW, zawierającego rozszerzoną tematykę warsztatów realizowanych w ramach operacji;
 • promocję operacji w czasopismach branżowych.

 

Planowane efekty operacji:

 • przeszkolenie 420 członków KGW z zakresu m.in. krajowych i unijnych systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, źródeł finansowania, możliwych form prawnych dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocji organizacji oraz produktu;
 • przeszkolenie 224 uczniów i nauczycieli szkół kształcących w kierunkach gastronomicznych z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych;
 • 10 publikacji w czasopismach lokalnych i branżowych;
 • wydanie poradnika dla KGW.

 

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

 • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
 • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
 • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
 • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
 • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
 • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
 • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)