Drukuj artykuł
housesepator Krajowe Systemy Jakościsepator Inne systemy wyróżniania jakościsepator Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionówbread_active_right

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów"

 

 

Cel konkursu    

Organizowany od 2001 r. konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo, to próba upowszechniania możliwości wytwarzania i sprzedawania w Polsce produktów regionalnych i lokalnych, rozpoczęta w czasie, gdy żywność regionalna i lokalna obecna była na polskim rynku w formie incydentalnej - głównie na targowiskach i w niewielu specjalistycznych sklepach w dużych miastach.

 

Zamierzeniem organizatorów było rozszerzenie tego rynku i uczynienie z niego znaczącej gałęzi przetwórstwa i handlu.

 

Konkurs miał dostarczyć konsumentom i handlowcom  informacji o jakości i walorach tradycyjnej, regionalnej i lokalnej żywności, wskazać alternatywę w stosunku do masowo sprzedawanej żywności, wytwarzanej przemysłowymi metodami.

 

Z drugiej strony - brak było ogólnopolskiego katalogu tradycyjnej, lokalnej żywności, jak również wiedzy o korzyściach, jakie daje uczestnictwo producentów lokalnych specjałów w europejskim systemie ochrony żywności regionalnej i tradycyjnej znakami: Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Chronionej Nazwy Pochodzenia i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Wiedza ta była upowszechniana przez organizatorów konkursu w czasie każdej edycji Naszego Kulinarnego Dziedzictwa.

 

 

Rezultaty konkursu

 

Po 9 latach trwania konkursu można powiedzieć że cel konkursu został zrealizowany:

 

  • w ciągu kolejnych edycji zostało zidentyfikowanych ponad 1500 regionalnych i lokalnych produktów,
  • na krajową Listę Produktów Tradycyjnych wpisanych jest ponad 900 produktów i potraw, z których wiele, przed wpisem na LPT,  było nagrodzonych w kolejnych edycjach konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo,
  • dzięki kolejnym edycjom Konkursowi Nasze Kulinarne Dziedzictwo następowała stopniowa konsolidacja środowiska wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych, co zaowocowało powstaniem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
  • kilka z nagrodzonych w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo produktów,  zostało wpisanych do europejskich rejestrów produktów tradycyjnych i nazw znanego pochodzenia:

Wielkopolski ser smażony ChOG Olej rydzowy GTS Oscypek ChNP