Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Edycja 2020/21sepator Warsztaty kulinarnebread_active_right

Warsztaty kulinarne

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z warsztatów kulinarnych, przeprowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach operacji  „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II". Warsztaty odbyły się w październiku 2021 w wybranych szkołach podstawowych i gastronomicznych.


Podczas warsztatów kulinarnych online zostało zaprezentowane nagranie, na którym członkowie kół gospodyń wiejskich przedstawili wykonanie dwóch dań tradycyjnych dla swojego koła i regionu. Wzięło w nich udział ponad 675 uczniów z 45 szkół.

 

Warsztaty woj. lubelskie

 

 

Warsztaty woj. śląskie

 

 

 

Warsztaty woj. łódzkie

 

 

 

Warsztaty woj. pomorskie

 

 

Warsztaty woj. dolnośląskie

 

 

Warsztaty woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Warsztaty woj. podkarpackie

 

Warsztaty woj. podlaskie

 

 

 

Warsztaty woj. zachodniopomorskie

 

 

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.