Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Edycja 2020/21sepator Szkolenia dla KGW 2021bread_active_right

Szkolenia dla KGW 2021

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


Od 24 maja br. startują szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, które miały się odbyć na przełomie października i listopada ubiegłego roku. W związku z trwającą pandemią COVID-19  będą realizowane w formie on-line.

 

Najpóźniej na pięć dni przed terminem każdego z niżej wymienionych szkoleń zakwalifikowane koła powinny potwierdzić swój udział na adres e-mail a.lidzka@efrwp.com.pl lub telefonicznie: 22 639 87 63. Szczegółowa informacja o szkoleniu została wysłana na adres mailowy koła, podany w zgłoszeniu.

Terminy szkoleń wg województw:

 

 • woj. dolnośląskie - 24 maja 2021 r.
 • woj. kujawsko-pomorskie - 25 maja 2021 r.
 • woj. lubelskie - 27 maja 2021 r.
 • woj. łódzkie - 28 maja 2021 r.
 • woj. podkarpackie - 31 maja 2021 r.
 • woj. podlaskie - 1 czerwca 2021 r.
 • woj. pomorskie - 8 czerwca 2021 r.
 • woj. śląskie - 9 czerwca 2021 r.
 • woj. zachodniopomorskie - 10 czerwca 2021 r.
 •  

   

  Wszystkie szkolenia odbywać się będą w godzinach 10:00 - 15:00 poprzez platformę ZOOM. Przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń uczestnicy dostaną szczegółową instrukcję, jak korzystać z platformy. Do kół zostaną również wysłane materiały szkoleniowe.

   

  Jak dołączyć do szkolenia?

   

  Aby dołączyć do spotkania w ZOOM'ie niezbędny będzie komputer podłączony do Internetu. Warto również zadbać o to, aby był on wyposażony w kamerkę oraz mikrofon - większość laptopów jest wyposażonych w powyższe elementy. Dzięki kamerce oraz mikrofonowi zyskają Państwo możliwość swobodnej rozmowy z osobami prowadzącymi szkolenie oraz innymi uczestnikami. Kamera i mikrofon nie są niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

   

  W poniższej instrukcji zostanie omówione „krok po kroku" jak dołączyć do szkolenia bez konieczności instalacji zoom'a (opcja nr 1)  oraz przy instalacji aplikacji zoom (opcja nr 2).

   

  Jak dołączyć do szkolenia dla KGW --> POBIERZ

   

   

  RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

   

   

  10:00 - 10.40

   

  Przywitanie uczestników szkolenia, kwestie organizacyjne, krótkie przedstawienie się przez KGW

   

  10:40 - 11:40

   

   

  11:40 - 11:50

   

  Wykład: Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty - dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw, możliwość sprzedaży produktów przez KGW - Izabella Byszewska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

   

   

  Przerwa

   

  11:50 - 12:50

   

  Wykład: Żywność wysokiej jakości - krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów - Grażyna Kurpińska (Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego)

   

  12:50 - 13:00

   

   

  13:00 - 14:00

   

  Przerwa

   

  Wykład: KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej - budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności - Karolina Trudnowska (Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)

   

  14:00 - 15:00

   

  Networking: wymiana doświadczeń, pytania, uwagi.

   

  Podsumowanie i zakończenie szkolenia

   

   


  Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

   

  Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

  Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.