Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Edycja 2019bread_active_right

Edycja 2019

„Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich" to kolejna edycja operacji realizowanej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. W 2019 roku jest ona skierowana do członków Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 7 województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

 

W ramach operacji członkowie KGW będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz kompetencje z zakresu prowadzenia bieżącej działalności KGW oraz wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami z innymi kołami i uczniami szkół gastronomicznych.

 

„Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich" to:

 • Szkolenia obejmujące m.in. tematykę krajowych i unijnych systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, źródeł finansowania, możliwych form prawnych dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocji organizacji oraz produktu (lipiec - sierpień 2019).
 • Poradnik dla członków KGW, zawierający rozszerzoną tematykę warsztatów realizowanych w ramach projektu.
 • Warsztaty kulinarne dla uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych, kształcących w kierunkach gastronomicznych (wrzesień-październik 2019).
 • Kampania promocyjna w prasie (sierpień-wrzesień 2019).

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019

 

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

 

Forumlarz oraz ramowy program szkoleń dostępne w materiałach do pobrania.

 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.

 

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

 

 • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
 • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
 • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
 • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
 • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
 • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
 • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)

Zobacz także: