Drukuj artykuł

Produkty tradycyjne

Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu i w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów.

O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność może ubiegać się grupa producentów dla produktu tradycyjnego (będącego w obiegu od co najmniej 30 lat), posiadającego cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wyjątkowa jakość produktu wynika zespecjalnego składu i sposobu wytwarzania. Często produkt pochodzi z konkretnego kraju czy regionu, ale ich upowszechnienie i renoma sprawia, że mogą być produkowane także w innych krajach.

 

W tej kategorii zostały zarejestrowane w Komisji Europejskiej miody pitne, olej, wędliny i pierekaczewnik.

 

Zobacz polskie produkty tradycyjne zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji jako Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

 

Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisuje się produkty rolne i środki spożywcze, które charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem. Dlatego producenci spoza Wspólnoty mają także prawo używania zarejestrowanej przez kraj członkowski nazwy i znaku GTS, jeśli stosują się do wymogów specyfikacji produktu i poddają procedurom kontrolnym, przeprowadzanym przez upoważnione  jednostki certyfikujące.

 

Do rejestracji GTS mogą również zgłaszać własne produkty kraje spoza UE.

 

Więcej o procedurze rejestracji...