Drukuj artykuł

Produkty regionalne

Takie produkty mogą być rejestrowane w Komisji Europejskiej (KE) jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne. Produkty regionalne lub inaczej produkty "znanego pochodzenia" to produkty, których jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej,  związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania.


Nazwa produktu wykorzystuje lub nawiązuje do

  • regionu,
  • konkretnego miejsca,
  • w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany produkt jest wytwarzany.

 

np. miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny(ChNP)andruty kaliskie (ChOG) - nazwa wyraźnie nawiązuje, w przypadku miodu - do regionu, w przypadku - andrutów konkretnego miejsca, wytwarzania produktu.

 

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, któregowszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Takimi produktami są na przykład wytwarzane tradycyjnymi metodami oscypekbryndza podhalańska, związane z Podhalem wieloma elementami: rasą owiec, sposobem i warunkami wypasu, jakością i rodzajem mleka, metodami wytwarzania sera, itp. Produkty te jako pierwsze z polskich produktów zostały zarejestrowane przez KE i mogą posługiwać się znakiem ChNP.

 

 

Zobacz polskie produkty znanego pochodzenia zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.

 

 

 

 

ChOG

Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie. Takim przykładem jest miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich - pyłek pozyskiwany jest z kwiatów wrzosu na terenie Borów Dolnośląskich, ale pszczoły mogą być przywożone są na pożytki wrzosowe w Borach Dolnośląskich z obszaru szerszego niż teren Borów Dolnośląskich.

 

 

 

 

Zobacz polskie produkty znanego pochodzenia zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Więcej o procedurze rejestracji ...