Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Ramowy program warsztatówbread_active_right

Ramowy program warsztatów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Dzień I

09:00 - 10:00 Przywitanie oraz przedstawienie przez członków KGW informacji o swoich produktach/potrawach

10:00 - 12:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''

12:00 - 13:00 Przerwa na obiad

13:00 - 15:00 ,,Jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty?''

15:00 - 16:00 ,,Krajowe i unijne systemy jakości żywności''

16:00 - 18:00 ,,Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i lokalnej''

18:00 - 18:30 Dyskusja

 

Dzień II

09:00 - 10:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu''- podsumowanie i wymiana doświadczeń

10:00 - 11:00 ,,Czym jest żywność funkcjonalna i jakie może być jej zastosowanie w tradycyjnej kuchni?''

11:00 - 13:00 Warsztaty kulinarne

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 16:00 ,,Upowszechnianie wiedzy o swoich produktach w regionach'' - kontynuacja rozważań, sprawy organizacyjne

16:00 - 16:30 Podsumowanie i zakończenie

 

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatnie: zakwaterowanie (dwie doby); wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.