Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjembread_active_right

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje projekt pt. Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem.

 

Jego celem jest podniesienie wiedzy i świadomości nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych zasobów i produktów spożywczych oraz zachęcenie do wykorzystywania produktów żywnościowych od lokalnych producentów/rolników, a także wykorzystania tej wiedzy do dalszego jej upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej zapoznających ją z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, czy promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego podczas dożynek/innych imprez o podobnym charakterze.

 

Grupą docelową operacji są:

 

 • członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z 9 województw Polski (woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. lubelskie);
 • mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządu terytorialnego, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież, nauczyciele, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, konsumenci;
 • szersza publiczność zainteresowana problematyką produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

 

 • 5 dwudniowych warsztatów dla członkiń KGW;
 • 29 warsztatów w szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członkinie KGW;
 • 29 stoisk podczas dożynek i innych imprez lokalnych promujących dziedzictwo kulinarne regionu;
 • promocję operacji w czasopismach branżowych;
 • strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl

 

Planowane wyniki operacji/efekty

 

 • 58 przeszkolonych członkiń KGW z zakresu m.in. krótkich łańcuchów dostaw, systemów jakości żywności, produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, rolniczego handlu detalicznego, żywności funkcjonalnej;
 • 580 przeszkolonych uczniów szkół podstawowych z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych oraz funkcjonalnych wraz z nauczycielami;
 • 4500 odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas lokalnych imprez organizowanych przez wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
 • 1 strona internetowa www.produkty-tradycyjne.pl;
 • 10 publikacji w czasopismach branżowych;
 • 15 publikacji w internecie i na stronach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, EFRWP, Centrum Współpracy Międzynarodowej.

 

 

Operacja „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem" jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)