housesepator Aktualnościbread_active_right

Aktualności

Inauguracja szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich

dodane: 01-08-2019


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W dn. 31 lipca w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla KGW w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Bierze w niej udział ok. 420 członków KGW ze 119 kół z siedmiu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Jednodniowe szkolenia będą prowadzone do końca sierpnia w każdym z regionów.

 

Podczas warsztatów przedstawiciele kół poznają nie tylko praktyczne zagadnienia związane z bieżącą działalnością KGW, ale także mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów czy zasad uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Koła zostaną również zapoznane z zasadami sprzedaży produktów własnych, możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych czy sposobami promocji oraz rozwoju swojej działalności.

 

W ramach operacji powstanie również praktyczny poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich rozszerzający tematykę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszonych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach gastronomicznych w swoich regionach.

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wyniki naboru na szkolenia dla członków KGW

dodane: 19-07-2019


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Poniżej znajduje się lista Kół Gospodyń Wiejskich, których członkowie zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". W 2019 roku szkolenia są skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

 

Koła Gospodyń Wiejskich zakwalifikowane do operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich": POBIERZ

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem, połowę uczestników szkolenia powinny stanowić koła, które działając na terenie wybranych województw, są rozpoznawalne, posiadają potencjał instytucjonalny i bardzo mocną świadomość tożsamości kulturowej, a także prowadzą zróżnicowane formy promocji produktów lokalnych/regionalnych. Drugą połowę - koła założone niedawno, które chciałyby się rozwijać lub odnowić działalność i w tym celu potrzebują wsparcia.

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naborem na szkolenia - w każdej z powyższych grup chętnych było ponad dostępne miejsca - Fundacja zdecydowała o przeprowadzeniu losowania w w/w grupach. W grupie kół „z doświadczeniem" wylosowano 7 kół, w grupie „młodych" kół - 8.

 

Lista rezerwowa

 

Koła, które nie zakwalifikowały się, pozostają na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z udziału całego koła lub części zgłoszonych osób, będziemy proponować udział kolejnym kołom, wybranym w drodze losowania.

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w szkoleniach

dodane: 25-06-2019


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Rozpoczynamy nabór na szkolenia dla członków KGW w ramach kolejnej edycji operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich". Są one skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

 

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec-sierpień. Tematyka szkoleń obejmie m.in. krajowe i unijne systemy jakości żywności, krótkie łańcuchy dostaw, źródła finansowania, możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocję organizacji oraz produktu.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019

 

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

 

Forumlarz oraz ramowy program szkoleń dostępne również tutaj: EDYCJA 2019

 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.

 

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

 

  • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
  • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
  • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
  • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
  • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
  • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
  • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Warsztaty kulinarne dla szkół podstawowych już za nami

dodane: 05-11-2018

Po zakończeniu cyklu wydarzeń kulinarnych, w ramach których Koła Gospodyń Wiejskich promowały dziedzictwo kulinarne na swoich stoiskach promocyjnych, uczestniczki projektu zorganizowały warsztaty kulinarne dla młodzieży ze szkół podstawowych w wieku od 9 do 12 lat.

 

Warsztaty, które odbyły się na terenie 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Ich uczestniczy miały okazję poznać i posmakować lokalne, regionalne produkty i potrawy, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie wziąć udział w przygotowaniach, pod okiem członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Uczniowie chętnie próbowali potraw przygotowywanych przez członkinie KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników.

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest tutaj: WARSZTATY DLA DZIECI

 

Więcej: GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w wydarzeniach kulinarnych w swoich regionach

dodane: 15-09-2018

 

Po zakończeniu cyklu warsztatów, w których brały udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, zakwalifikowane do udziału w operacji, uczestniczki wzięły udział w wydarzeniach kulinarnych, organizowanych w swoich regionach. W okresie od 30.06.2018 r. do 29.09.2018 r. odbyło się łącznie 27 imprez dożynkowych lub innych lokalnych imprez, podczas których członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń zorganizowały 29 stoisk wystawienniczych. W operacji bierze udział 58 uczestniczek z 29 Kół Gospodyń Wiejskich lub Stowarzyszeń.

 

Imprezy odbywały się na terenie 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i łódzkiego.

 

W województwie dolnośląskim KGW Twardocice oraz KGW Pielgrzymka zaangażowały się w promocję regionalnych produktów podczas XXIII Biesiady Zespołów Kresowych im. Zenona Bernackiego. Również KGW z Tłumaczowa i Wambierzyc spotkały się na tej samej imprezie - Dożynkach Powiatowych i Gminnych w Ścinawce Średniej. Pozostałe KGW - z Borowa i Chociemyśla -zdecydowały się na udział w lokalnych dożynkach - w Kotli i Strzelinie.

 

Uczestniczki projektu z województwa kujawsko-pomorskiego, które prezentowały lokalne potrawy ze swojego regionu, można było spotkać podczas Dożynek Gminnych w Dobrem (KGW Bronisławianki) i Bądkowie (KGW w Kaniewie) oraz w trakcie Dnia Folkloru Borowiackiego - KGW Tuchola.

 

W województwie podlaskim promocja tradycyjnych produktów w ramach operacji odbyła się na Festynie rodzinnym ,,Grunt to rodzinka'', organizowanym przez KGW z Dobrzyniówki. Podczas lokalnego Święta Ziemniaka w Dołubowie nie mogło zabraknąć członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Dołubowie. Z kolei Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Niewinie Borowym promowało lokalne dziedzictwo kulinarne podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Wyszkach.

 

Regionu województwa zachodniopomorskiego również nie ominęła promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego. KGW Reptowo zaprezentowało się na Święcie Złotej Dyni, KGW ,,Kopystki'' na Święcie Tataraku, zaś KGW w Lasce na dożynkach gminnych.

 

W województwie pomorskim uczestniczki operacji z KGW Strzeczona zorganizowały stoisko wystawiennicze na dożynkach wiejskich. Pomorze reprezentowały również prężnie działające stowarzyszenia z Kaszub - Kościerska Chata oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które zrealizowały działania promocyjne na V Festiwalu Żurawiny w Dobrogoszczy i Dniach Powiatu Kartuskiego - ,,Festiwal ludzie dla ludzi''.

 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Lubelszczyzny promowały lokalne dziedzictwo kulinarne na Festiwalu Kulinariów i Sztuki Ludowej w Kraśniku (KGW Mikołajówka), IV Wojewódzkim Święcie Ziół w Milanowie (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice) i Dożynkach Powiatowych w Drelowie (,,Koło Aktywnych Kobiet'' z Łobaczewa Małego).

 

Uczestniczki projektu ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem'' zaangażowały się w lokalną promocję tradycyjnych produktów również na terenie podkarpacia. Członkinie KGW Chwałowice można było spotkać na lokalnym Święcie Ziemniaka, KGW Krzeszów podczas ,,Powidlaków'', natomiast KGW z Rudy Różanieckiej na IX Jarmarku Galicyjskim - Smaki Roztocza w Narolu.

 

W śląskim regionie stoiska wystawiennicze, w których odbyła się promocja tradycyjnej kuchni w ramach operacji, przygotowały KGW z Gierałtowic na Dożynkach Sołeckich w Przyszowicach, KGW Miedźno podczas Festynu Strażackiego w Miedźnie oraz KGW ,,Popielów-Radziejów'' na Dożynkach Gminnych.

 

Przedstawicielki województwa łódzkiego zaprezentowały potrawy i promowały regionalne produkty podczas Dożynek Gminnych w Kuźnicy Skakawskiej - KGW w Polesiu oraz w trakcie Dożynek Wojewódzkich w Sławnie - KGW w Skroninie.

 

Stoiska wystawiennicze zorganizowane w ramach operacji cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Mieszkańcy lokalnych społeczności chętnie próbowali potraw przygotowanych przez członkinie KGW i stowarzyszeń, tym samym poznając wykorzystywanie w polskiej kuchni produktów żywnościowych od lokalnych producentów i rolników.  Na stoiskach, obok degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw i przysmaków, można także było dowiedzieć się jak wyszukiwać, identyfikować, promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy dostaw oraz poznać możliwości legalnej, bezpośredniej sprzedaży lokalnej żywności, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Szacuje się, że stoiska wystawiennicze odwiedziło blisko 14 500 osób.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowych: GALERIA

 

 

Gdzie można spróbować regionalnych potraw?

dodane: 14-08-2018

 

Miło nam poinformować, że Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział w operacji pn. ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem'' rozpoczęły realizację kolejnego etapu projektu.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stosik wystawienniczych, organizowanych przez uczestniczki projektu podczas lokalnych dożynek oraz wydarzeń plenerowych, promujących lokalne dziedzictwo kulinarne i kulturalne. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich będzie można poznać tradycyjne produkty, dowiedzieć się, jak wykorzystywać je w prowadzeniu agroturystyki czy małej, lokalnej firmy czy oraz spróbować regionalnych potraw, przygotowanych przez członkinie KGW.

 

Uczestniczki operacji pn. ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem'' w okresie czerwiec-lipiec wzięły udział w warsztatach praktyczno-teoretycznych, w ramach których poznały min. zasady wyszukiwania i promowania lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów, krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz zaprezentowały swoje przepisy na regionalne dania pod okiem Szefów Kuchni. Po zakończeniu promocji regionalnych i tradycyjnych produktów podczas wydarzeń lokalnych, członkinie KGW przeprowadzą warsztaty w szkołach podstawowych, gdzie podzielą się z uczniami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w ramach projektu.

 

Kalendarz nadchodzących wydarzeń można znaleźć tutaj: WYDARZENIA 2018

 

 

Zaproszenie do udziału w warsztatach dla dzieci

dodane: 15-07-2018

 

Serdecznie zapraszamy najmłodszych miłośników gotowania do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach operacji pn. „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem". Warsztaty skierowane są do młodzieży szkolnej - uczniów szkół podstawowych.

 

Uczestnicy warsztatów, realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, będą mieli okazję nie tylko poznać i posmakować lokalnych, regionalnych produktów z ich regionów, ale także wziąć udział w ich przygotowywaniu.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest tutaj: WARSZTATY DLA DZIECI

 

Więcej informacji dostępnych jest w ZAPROSZENIU

Warsztaty kulinarne kół z woj. śląskiego i łódzkiego zakończone

dodane: 05-07-2018

W dn. 28-29 czerwca miały miejsce warsztaty kulinarne w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem". W Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów swoje umiejętności szlifowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z woj. śląskiego: Koło Gospodyń Wiejskich Gierałtowice (gmina Gierałtowice), Koło Gospodyń Wiejskich Miedźno (gmina Miedźno), Koło Gospodyń Wiejskich ,,Popielów - Radziejów'' (Rybnik) oraz łódzkiego: Koło Gospodyń Wiejskich w Polesiu (gmina Wieruszów), Koło Gospodyń Wiejskich w Skroninie (Białaczów).


Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas szkolenia teoretycznego, prowadzonego przez przedstawicieli Polskiej Izby Produktu Regionalnego, Izabellę Byszewską oraz Jana Zwolińskiego, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty, poznali krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz zasady wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej i lokalnej. Członkinie KGW zostały również zapoznane również z tematem sprzedaży okazjonalnej.

 

W ramach warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Szefa Kuchni Andrzeja Jakomulskiego, uczestniczki poznały zasady łączenia kuchni regionalnej i nowoczesnej. Szef Kuchni zaprezentował członkiniom KGW kilka sposobów na przyrządzenie łososia. Z kolei uczestniczki z regionu śląskiego przygotowały: żur śląski gotowany na kościach wędzonych i domowym zakwasie, kapuśniak ze słodkiej kapusty i pierogi z kaszą jaglaną, wodzionka, kluski śląskie. Wśród potraw z łódzkiego znalazły się: prażuchy z żeberkami i kapustą, pierogi z kaszą gryczaną i grzybami.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z warsztatów: GALERIA

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »